Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Już po raz osiemnasty wzięliśmy udział w akcji: Sprzątanie Świata

W bieżącym roku szkolnym w dniu 16 września 2011 r. już po raz osiemnasty wzięliśmy udział w akcji „Sprzątanie Świata – Polska”. Tę ogólnoświatową akcję „Sprzątanie Świata” Clean up the Word przeniosła do Polski Mira Stanisławska – Meysztowicz. Urodziła się w Polsce, a mieszka w Australii. Tu w Australii zrodziła się idea tej akcji, którą zorganizował żeglarz Jan Kiernan. Pierwsza międzynarodowa akcja „Sprzątanie Świata” odbyła się w 1993 r.. Idea sprzątania jest bardzo prosta. Polega na tym, że grupy ochotników oczyszczają wyznaczony teren ze śmieci i odpadów.

Hasło tegorocznej akcji brzmiało: „Lasy to życie – chrońmy je". W ten sposób Fundacja „Sprzątanie Świata-Polska” i Fundacja Nasza Ziemia włączyły się w obchody Międzynarodowego Roku Lasów, ogłoszonego przez ONZ.

Lasy to zielone płuca świata – nie tylko wytwarzają tlen i redukują poziom dwutlenku węgla, ale także są doskonałym filtrem dla zanieczyszczeń powietrza. Ich zwarte systemy korzeniowe ochraniają glebę i zatrzymują w niej ogromne ilości wody, która jest równocześnie oczyszczana ze szkodliwych związków. Lasy magazynując wodę ograniczają ryzyko występowania powodzi oraz łagodzą klimat. Znana jest również lecznicza funkcja lasów – mniejsza ilość bakterii na terenach leśnych i czyste powietrze są doskonałą terapią dla osób mających problemy ze zdrowiem, w szczególności z drogami oddechowymi. Sam fakt przebywania w lesie poprawia nasz nastrój, samopoczucie oraz dostarcza energii witalnej.

Las to miejsce tętniące życiem. Zachowując czystość w lesie, ograniczając ilość dzikich wysypisk i odpadów stwarzających zagrożenie – dbamy o to, aby zachować naturalne warunki środowiskowe.

Drużyna harcerska przygotowała scenkę teatralną pt. „Kłopoty leśnego krasnala”. Leśny krasnal oznajmił społeczności szkolnej, że w lesie:

  • nie krzyczy się ! „…Bo mogłyby listki leszczyny pozwijać się bez przyczyny…”,
  • nie rzuca się śmieci !
  • nie płoszy się zwierząt, zwłaszcza ptaków! „…Jakże by było głucho bez tych śpiewaków maleńkich …”
  • nie łamie się gałęzi drzew! „Bo tylko my drzewa, cień wam damy, przed słońca spiekotą …”

Na korytarzu szkolnym przygotowano gazetkę informacyjną na temat tej akcji. Poszczególnym klasom przydzielono rejony do sprzątania, czego efektem było:

  • zebranie śmieci wzdłuż poboczy ulic: Szkolnej, Leśnej, Krótkiej, Lednickiej, Przedborskiej oraz ul. Kieleckiej do Woli Świdzińskiej,
  • uporządkowanie grobów żołnierzy AK na cmentarzu i placów wokół pomników przy ul. Przedborskiej i w drodze na Rudkę oraz w Chotowie,
  • oczyszczenie poboczy wzdłuż ulicy Szkolnej,
  • zebranie śmieci w wąwozie leśnym na Dąbrowie,
  • rozplantowanie kruszywa na parkingu szkolnym.

W sumie zebrano 23 worki śmieci, które trafiły na legalne wysypisko śmieci. Ucieszył nas fakt, że śmieci jest coraz mniej.

Urząd Gminy w Krasocinie zaopatrzył uczestników akcji w worki na śmieci.

Organizatorem i koordynatorem tej ekologicznej akcji w naszej szkole jest p. Anna Resiak.

ZOBACZ FOTKI Z AKCJI

Dh Ilona Perz

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ