Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Już po raz siedemnasty wzięliśmy udział w akcji: „Sprzątanie Świata"

W bieżącym roku szkolnym w dniach 17 – 19 września 2010 r. już po raz siedemnasty wzięliśmy udział w akcji „Sprzątanie Świata – Polska”. Tę ogólnoświatową akcję: „Sprzątanie Świata” Clean up the Word przeniosła do Polski Mira Stanisławska – Meysztowicz. Urodziła się w Polsce, a mieszka w Australii. Tu w Australii zrodziła się idea tej akcji, którą zorganizował żeglarz Jan Kiernan. Pierwsza międzynarodowa akcja „Sprzątanie Świata” odbyła się w 1993r.. Idea sprzątania jest bardzo prosta. Polega na tym, że grupy ochotników oczyszczają wyznaczony teren ze śmieci i odpadów. W tym roku hasłem przewodnim tej akcji jest „Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady”.

Segregacja odpadów, a zaraz po niej ich recykling doprowadza do zachowania nieodnawialnych zasobów Ziemi, a od ich obecności z kolei zależy przetrwanie gatunków. Dzięki sortowaniu śmieci oszczędzamy drzewa i lasy poprzez powtórne wykorzystanie makulatury albo doprowadzamy do mniejszego zużycia ropy naftowej, poddając recyklingowi zebrany plastik. Chroniąc przed wycinką lasy ratujemy nie tylko same drzewa lecz cały ekosystem od nich zależny - miliony gatunków leśnych połączonych ze sobą nierozerwalnie poprzez łańcuchy pokarmowe i inne sieci zależności. Z kolei poprzez zmniejszenie zużycia ropy naftowej będziemy emitować mniej dwutlenku węgla oraz zanieczyszczeń takich jak tlenki azotu. Dzięki temu będziemy pozytywnie wpływać na klimat, nie narażając innych gatunków na negatywne konsekwencje globalnego ocieplenia. Ponadto ochronimy przyrodę przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń. Zyskają na tym przede wszystkim gatunki wyjątkowo wrażliwe takie jak rzadkie, zagrożone wyginięciem rośliny, porosty, czy owady. Segregując odpady, oszczędzając wodę i energię, zastępując samochód komunikacją publiczną lub rowerem chronimy zarówno przyrodę w całej jej złożoności, jak i nas samych!

Rok 2010 został ogłoszony przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej.

Drużyna harcerska przygotowała scenkę teatralną pt. „Ratujmy naszą Ziemię”. Występujące osoby (np. Człowiek I, II, III) stwierdziły, że niewłaściwie zagospodarowały otrzymane obszary naszej planety czyli Ziemi. Wycinane bez kontroli lasy, zanieczyszczane oceany, morza i rzeki oraz nadmierna chemizacja rolnictwa prowadzą do zagłady ekologicznej.

Na zakończenie EKOLOG powiedział:

„…Może w porę świat się opamięta,

Zacznie naprawiać to, co niweczył.

I nadejdą dni radości i święta,

Powrót piękna natury – co nas uleczy.”

Na korytarzu szkolnym przygotowano gazetkę informacyjną na temat tej akcji.

Poszczególnym klasom przydzielono rejony do sprzątania, czego efektem było:

  • zebranie śmieci wzdłuż poboczy ulic: Szkolnej, Leśnej, Krótkiej, Lednickiej, Przedborskiej oraz ul. Kieleckiej do Woli Świdzińskiej,
  • uporządkowanie grobów żołnierzy AK na cmentarzu i placów wokół pomników przy ul. Przedborskiej i w drodze na Rudkę oraz w Chotowie,
  • oczyszczenie poboczy wzdłuż ulicy Szkolnej.

W sumie zebrano 30 worków śmieci, które trafiły na legalne wysypisko śmieci.

Urząd Gminy w Krasocinie zaopatrzył uczestników akcji w worki i rękawice. Otrzymane grabie posłużyły i będą służyć do prac porządkowych w najbliższej okolicy szkoły. Organizatorem i koordynatorem tej ekologicznej akcji w naszej szkole jest p. Anna Resiak.

Dh Ilona Perz

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ