Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Lekcja biblioteczna w ramach projektu „Mała książka- wielki człowiek”

W roku szkolnym 2020/21 Instytut Książki w ramach kampanii „Mała książka – wielki człowiek” zaprosił do udziału uczniów klasy I. Zostali oni obdarowani Wyprawkami Czytelniczymi, w skład których weszły: książka „Pierwsze abecadło”, broszura informacyjna dla rodziców i opiekunów „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” oraz kreatywny alfabet. Rozdanie pierwszakom materiałów edukacyjnych poprzedziła lekcja biblioteczna, podczas której została wyjaśniona uczniom szlachetna idea wspierania czytelnictwa przez instytucje państwowe pomagające nauczycielom bibliotekarzom, wychowawcom oraz rodzicom wpływać na kształtowanie nawyków czytelniczych u najmłodszych. Otrzymane materiały stały się inspiracją do zabawy i rozbudziły ciekawość uczniów.

Dzieci ucieszyły się z prezentu i spontanicznie przystąpiły do wykonywania przygotowanych im zadań. Alfabet, po wycięciu, posłużył im do układania własnych imion oraz krótszych i dłuższych wyrazów. Dzieci bawiły się także w „rozbiegane literki”, ta rozrywka ruchowa zaangażowała całą klasę w budowanie wyrazów z liter. Następnie, na podstawie wiersza T. Kubiaka zmieszczonego w książce, bibliotekarz przeprowadził zabawę „słucham mojego słowa”. Ćwiczyła ona uważne słuchanie i refleks. Z kolei zadanie dotyczące „odszukiwania wyrazów” w tekście zachęciło uczniów do przeczytania konkretnych opowiadań z „Pierwszego abecadła”. Lekcję zakończyła szybka „zabawa w literowanie” polegająca na wyszukiwaniu z wiersza J. Ficowskiego wybranych wyrazów i przeliczaniu kolejności podanej przez nauczyciela litery. Pierwszaki bardzo chętnie wykonywały zadania, z zainteresowaniem oglądały książki. Broszura za pośrednictwem dzieci trafi do rodziców i pozostaje mieć nadzieję, że wspólnymi siłami z pomocą wartościowych książek, uda się dorosłym rozbudzić dziecięcą wyobraźnię, wrażliwość, pasję do czytania i chęci do zdobywania wiedzy.

Jolanta Lichosik

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ