Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Sprzątanie Świata – Polska 2020

Dzieci zbierające śmieciW bieżącym roku szkolnym już po raz dwudziesty siódmy wzięliśmy udział w akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2020”. Tę ogólnoświatową akcję „Sprzątanie Świata” Clean up the Word przeniosła do Polski Mira Stanisławska – Meysztowicz. Urodziła się w Polsce, a mieszka w Australii. Tu w Australii zrodziła się idea tej akcji, którą zorganizował żeglarz Jan Kiernan. Pierwsza międzynarodowa akcja „Sprzątanie Świata” odbyła się w 1993 r.
Idea sprzątania jest bardzo prosta. Polega na tym, że grupy ochotników oczyszczają wyznaczony teren ze śmieci i odpadów.
„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Tegoroczna akcja odbywała się tradycyjnie w trzeci weekend września, pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję. ” Miała ona na celu zachęcać Polaków, inspirować i motywować do rezygnacji z plastiku tam, gdzie jest to możliwe; do jego redukcji z życia codziennego tam, gdzie są możliwe inne, bardziej ekologiczne rozwiązania i do prawidłowej, odpowiedzialnej segregacji plastiku w gospodarstwach domowych.
Edukacja ekologiczna jest niezbędna, szczególnie ta, która namawia by nie śmiecić w naturze i ta która wskazuje na niebezpieczeństwo zaśmiecania natury takimi odpadami jak plastik.

Jak pokazują badania w Polsce i na świecie zużywamy ogromne ilości plastiku, poczynając od jednorazowych foliówek po plastikowe butelki, słomki, kubki czy opakowania. Znikoma też wydaje się nasza wiedza na temat plastiku w ogóle, bo przecież nie chodzi o pozbycie się tego jakże cennego surowca, ale o na przykład jego prawidłowy recykling.
Plastik jest ważnym i potrzebnym surowcem. W czasie pandemii korzystamy chociażby z opakowań jednorazowych czy rękawic. Życie i zdrowie człowieka są i zawsze będą priorytetem. Jednak warto równolegle z rozwagą i troską postępować tak, by chronić środowisko naturalne. Starać się zdobywać potrzebną do tego wiedzę i ją stosować.
W tym roku w naszej szkole akcja Sprzątanie świata – Polska trwała cały tydzień od 14 do 18 września 2020r. Była inna niż te poprzednie również z tego powodu, że odbywała się w pandemii koronawirusa – Covid -19. Sprzątając zachowywaliśmy szczególne wymogi sanitarne. Każda klasa sprzątała wyznaczony rejon pod opieką wychowawcy na godzinie do dyspozycji wychowawcy.

Na korytarzu szkolnym przygotowano gazetkę informacyjną na temat tej akcji.
Efektem naszego tegorocznego sprzątania było:

  • zebranie śmieci wzdłuż poboczy ulic: Szkolnej, Partyzantów Przedborskiej i Alei 1 Maja, 
  • uporządkowanie placu wokół pomnika przy ul. Przedborskiej,
  • oczyszczenie poboczy wzdłuż ulicy Szkolnej,
  • uporządkowanie terenu wokół kwater partyzanckich na Cmentarzu Parafialnym w Olesznie,
  • zebranie śmieci i na górce Lednickiej, wzdłuż boisk szkolnych, miejscu organizacji ognisk.

W sumie zebrano 15 worków śmieci, które trafiły na legalne wysypisko śmieci.
W bieżącym roku segregowaliśmy śmieci: oddzielnie w worki plastik, oddzielnie szkło i oddzielnie inne śmieci. Organizatorem i koordynatorem tej ekologicznej akcji w naszej szkole jest p. Anna Resiak.

Dh Izabela Lichosika

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ