Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Szkolne Dni Profilaktyki

Zjawisko uzależnień zarówno od narkotyków, alkoholu, nikotyny jak i Internetu, staje się poważnym zagrożeniem dla życia społecznego. Nie można wobec tych zagrożeń być obojętnym. W dzisiejszych czasach jest bardzo łatwo uzależnić się. Problem zaczyna się wówczas, gdy któraś z tych używek staje się dla nas niezastąpiona i przejmuje kontrolę nad naszymi działaniami. Jeżeli już tak się stanie, to musimy mieć świadomość, że walka z tym problemem nie należy do najłatwiejszych. Dlatego tak ważna jest profilaktyka oraz promowanie zdrowego stylu życia.

W dniach od 16 do 20 maja w naszej szkole odbyły się Szkolne Dni Profilaktyki pod hasłem „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.
Głównym celem tej akcji było promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, uświadomienie konieczności racjonalnego odżywiania się, promowanie życia wolnego od nałogów oraz przeciwdziałanie agresji.

Działania zaplanowane  w ramach obchodów Szkolnych Dni Profilaktyki realizowane były podczas zajęć lekcyjnych. Poruszana tematyka była ściśle związana z programem wychowawczym i programem profilaktyki naszej szkoły.

16 maja nasze przedszkolaki zrobiły zdrowe kanapki oraz pyszny sok ze świeżych owoców i warzyw. Następnego dnia na szkolnym korytarzu prezentowaliśmy plakaty wykonane przez klasy I-III Szkoły Podstawowej tematycznie związane z profilaktyką.

18 maja z wizytą do szkoły przybył funkcjonariusz policji oraz pani kurator. Podczas spotkania z gimnazjalistami rozmawiali na temat zasad prawidłowego zachowania oraz konsekwencji wynikających z nieprzestrzegania prawa.

W czasie trwania akcji oprócz zajęć uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w prelekcji filmów profilaktycznych. Każdy mógł się również zapoznać się z treścią ulotek znajdujących się na szkolnym korytarzu.

Naszej akcji towarzyszyły także konkursy:

Ogólnopolski konkurs plastyczno-literacki: „Pod dobrą opieką”. Konkurs był przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalistów. Zadaniem uczestnika było wykonanie pracy plastycznej obrazującej, czym jest dobra opieka.

Szkolny konkurs plastyczny: „STOP używkom”. Celem konkursu adresowanego do wszystkich uczniów było propagowanie idei życia bez nałogów, uświadomienie skutków uzależnienia od różnego rodzaju używek (papierosy, alkohol, dopalacze, narkotyki i inne), rozbudzanie wśród uczniów zainteresowań plastycznych, prezentacja twórczości artystycznej naszej młodzieży.

Akcja w obiektywie

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ