Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała również w Olesznie

Podsumowanie XXIV Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Mierzymy wysoko!

Na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów

niedziela, 10 stycznia 2016 r.

W tym roku wolontariuszki z Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie zebrały – 3695,72 zł, 85 eurocentów i 5 koron czeskich. Mamy kolejny nasz „rekord”, bo  w tym  roku była to kwota wyższa niż w poprzednim o 532,10 zł.  

W czasie tegorocznego 24. Finału WOŚP zbieraliśmy pieniądze dla pediatrii, aby  wyposażyć oddziały podstawowe, co umożliwi zakup sprzętu dla większej ilości szpitali, także tych małych.  Prof. Alicja Chybicka, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego  powiedziała, że: „Niedofinansowanie pediatrycznej opieki medycznej na wszystkich poziomach referencyjności sprawia, że ich wyposażenie jest niewystarczające, a istniejąca w nich aparatura przestarzała i często nie spełnia wymogów jakie powinny zostać spełnione w procesie diagnostycznym i terapeutycznym dzieci”.

24. Finał to również zbiórka na rzecz geriatrii. Wokół nas  żyje coraz więcej osób w podeszłym wieku, wymagających pomocy medycznej w walce z przewlekłymi chorobami. Osób, które zasługują na dobre wyposażenie oddziałów szpitalnych, ośrodków opiekuńczych, na troskę i zrozumienie lekarza, godne życie oraz szacunek otoczenia.

Koordynatorem tej akcji w Zespole Placówek Oświatowych w Olesznie była 34 Drużyna Harcerska. Od początku działamy w obrębie Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przy Domu Kultury we Włoszczowie.
Cztery wolontariuszki: Aleksandra Lichosik, Natalia Łyczak, Gabriela Rogala, Alicja Sobczyk  kwestowały przy Kościele Parafialnym w Olesznie.

Aby dobrze pełnić swoją funkcję w tym dniu, wcześniej uczestniczyły w spotkaniu  z przedstawicielami Głównego Sztabu Wielkiej Orkiestry przy Domu Kultury we Włoszczowie oraz Policją. Zapoznały zapoznane z regulaminem wolontariusza i zasadami warunkującymi bezpieczne kwestowanie. Otrzymały też identyfikatory i puszki oraz serduszka.

Od samego rana w niedzielę, tj.  10 styczna 2016 r. trafiało do puszek mnóstwo monet i banknotów. Każdy kto ofiarował swój symboliczny „grosik”, otrzymał pamiątkowe serduszko.
Po skończeniu kwestowania, ok. godziny 16:00, puszki zostały odwiezione do Sztabu we Włoszczowie. Po przeliczeniu ich zawartości okazało się, że nasze wolontariuszki zebrały – 3695,72 zł, 85 eurocentów i 5 koron czeskich.

Puszki  poszczególnych wolontariuszek zawierały:
- Natalia Łyczak           - 1150, 46 zł. 5 KC i 0,03 EU cent.
- Gabriela Rogala         - 1086, 73 zł. i 0,82 EU cent.
- Alicja Sobczyk            -   788, 48 zł.
- Aleksandra Lichosik      -   670, 05 zł.                

Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy wsparli tę akcję. Wierzymy, że przekazane pieniądze w tę styczniową niedzielę poprawią los wszystkich potrzebujących.   

Opiekę nad wolontariuszkami z naszej szkoły pełniły: p. Marcelina Majecka i p. Anna Resiak.                    

Wolontariuszki z Oleszna

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ