Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Już po raz 20-sty w ramach akcji „Sprzątanie świata - Polska” posprzątaliśmy najbliższe otoczenie

W bieżącym roku szkolnym w dniu 20 września 2013 r. już po raz dwudziesty spotkaliśmy się, aby wziąć udział w akcji „Sprzątanie Świata – Polska".
Tę ogólnoświatową akcję „Sprzątanie Świata" Clean up the Word (Klim ap, te łorld) przeniosła do Polski Mira Stanisławska – Meysztowicz. Urodziła się w Polsce a mieszka w Australii. To w Australii zrodziła się idea tej akcji, którą zorganizował żeglarz Jan Kiernan. Pierwsza międzynarodowa akcja „Sprzątanie Świata" odbyła się w 1993 r.
Idea sprzątania jest bardzo prosta. Polega na tym, że grupy ochotników oczyszczają wyznaczony teren ze śmieci i odpadów. Hasłem przewodnim tegorocznej akcji było „ Odkrywam czystą Polskę".
Jakość środowiska, w którym żyjemy to sprawa codziennych wyborów każdego z nas i każdy z nas może w codziennym swoim funkcjonowaniu trochę ulżyć środowisku. Pod naporem codzienności łatwo zapominamy o podstawowych i najprostszych, a dla nas dostępnych, sposobach, dzięki którym nasz negatywny wpływ na środowisko zmniejsza się.

Jestem, więc nie śmiecę
Niemal każda nasza aktywność wiąże się z powstawaniem odpadów. Ale zawsze możemy próbować postępować w taki sposób, aby było ich jak najmniej a te, które już powstały prawidłowo zagospodarowywać, czyli segregować.
Odkrywamy czysty las
Do lasu chodzi obecnie co piąta osoba, podczas, gdy siedem lat temu – co najmniej co trzecia. Wzrasta również odsetek osób, które nie odwiedziły lasu w ostatnich 12 miesiącach. Dla większości uczestników „Sprzątania świata" to właśnie w lesie akcja ta miała swój początek.
Zbieram – pomagam
Blisko połowa Polaków wciąż wyrzuca na śmietnik tzw. małe AGD, a więc np. lokówki czy telefony komórkowe. ZSEE to odpady, które zagrażają środowisku w sposób szczególny, ze względu na obecność w nich niebezpiecznych substancji chemicznych, takich jak freon, rtęć czy ołów, które, przy niezachowaniu należytej ostrożności, mogą stać się zagrożeniem dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska naturalnego. ZSEE to także cenne surowce, jak miedź, złoto, srebro, które po właściwej obróbce w zakładach przetwarzania można ponownie wykorzystać. Z jednego miliona telefonów można uzyskać nawet 15 ton miedzi, a nawet 90% zużytej świetlówki można zużyć do produkcji nowej. Statystycznie Polak wytwarza ok. 6 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego rocznie. Do profesjonalnych zakładów przetwarzania starych urządzeń trafia jednak tylko 1/3 tej masy.
Drużyna harcerska reprezentowana przez uczniów klasy V przygotowała scenkę teatralną: „Pogadanka na wysypisku ...". Leżące na wysypisku śmieci, tj. gazeta, książka, puszka aluminiowa, butelki szklane po coli i soku marchwiowym, obierki od ziemniaków, plastikowa butelka, torba – reklamówka, tapczan, akumulator, apelowały do ludzi, aby nie wyrzucać ich byle gdzie. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi nie zadziała, jeśli jego uczestnicy, czyli my wszyscy, nie będziemy wiedzieli, dlaczego ważne jest, aby prawidłowo postępować z odpadami i – co jeszcze ważniejsze - co zrobić, by było ich jak najmniej.
Na korytarzu szkolnym przygotowano gazetkę informacyjną na temat tej akcji.
Poszczególnym klasom przydzielono rejony do sprzątania, czego efektem było:

  • zebranie śmieci wzdłuż poboczy ulic: Szkolnej, Leśnej, Krótkiej, Lednickiej, Przedborskiej, Partyzantów, Kieleckiej do Woli Świdzińskiej, w wąwozie leśnym na Dąbrowie oraz na Lednicy – tu śmieci zbierali nasi najmłodsi koledzy tj. przedszkolaki i uczniowie klas I – III,
  • uporządkowanie grobów żołnierzy AK na cmentarzu i placów wokół pomników przy ul. Przedborskiej i w drodze na Rudkę oraz w Chotowie,
  • oczyszczenie poboczy wzdłuż ulicy Szkolnej.

W sumie zebrano 17 worków śmieci, które trafiły na legalne wysypisko śmieci.
Smutno nam, że tych śmieci nie jest coraz mniej!
Organizatorem i koordynatorem tej ekologicznej akcji w naszej szkole jest p. Anna Resiak.

Zajrzyj do Fotogalerii

Dh Ilona Perz

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ