Niezwykłe spotkanie przedszkolaków

W roku obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości szczególnego znaczenia nabiera kształtowanie u dzieci poczucia przynależności do rodziny, grupy i wspólnoty narodowej oraz właściwej postawy patriotycznej.

W realizacji tych celów pomógł nam pan st. chor. Tomasz Michałek - żołnierz z krakowskiej 8 Bazy Lotnictwa Transportowego, który w dniu 14.05.2018 r. przybył na spotkanie z przedszkolakami wraz z ogromnym wyposażeniem, niezbędnym dla żołnierza w trakcie wykonywania zadań.

Na początku spotkania honorowy gość przedstawił dzieciom swoją osobę oraz opowiedział na czym polega jego służba. Następnie zaprezentował mundury – galowy i polowy, objaśnił znajdujące się na nich oznaczenia i symbole narodowe oraz znaczenie kolorystyki strojów.

Duże zainteresowanie wśród przedszkolaków wzbudziło wyposażenie żołnierskiego plecaka. Dzieci z uwagą słuchały wyjaśnień, po co żołnierzowi potrzebny jest hełm, maska przeciwgazowa i co żołnierz robi na poligonie. Każdy chętny przedszkolak miał okazję z bliska obejrzeć wyposażenie żołnierskiego plecaka, a nawet do niego wejść, aby przekonać się o jego faktycznie bardzo dużych rozmiarach.

Podczas spotkania dzieci dowiedziały się, że żołnierze nie tylko bronią kraju, ale również pomagają w sytuacjach kryzysowych oraz biorą udział w misjach pokojowych poza granicami kraju.

Pan chorąży umożliwił najmłodszym poczuć się jak prawdziwy żołnierz za sprawą przymierzania poszczególnych elementów munduru. Dużą ciekawostką było też paczkowane jedzenie, które żołnierz ma w swoim plecaku.

Spotkanie zakończyło się podziękowaniem pani dyrektor- Zofii Marcinkowskiej
dla naszego gościa. Pani dyrektor podkreśliła, jak wielkie znaczenie w wychowaniu młodego człowieka odgrywa poszanowanie dla swojego kraju.

Przedszkolaki wraz z wychowawcami serdecznie dziękują panu st. chor. Tomaszowi Michałkowi za przybycie do przedszkola, za poświęcony dzieciom czas i pokazanie jak niezwykły jest zawód żołnierza.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Wychowawczynie „Smerfów” i „Krasnali”

Bookmark and Share