Witaj na naszej stronie

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY A

Get Adobe Flash player

Przedszkolaki uczciły Święto Niepodległości

Listopad to jeden z tych miesięcy w roku, kiedy nasze myśli, częściej niż zwykle, kierujemy ku Ojczyźnie i polskiej historii. Dzieje się to za sprawą 11 listopada – Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 roku. Po niemal 123 latach niewoli i rozbiorczej męki polski naród podniósł się z popiołów, a polskie państwo na nowo pojawiło się na mapie Europy.

Treści patriotyczne zajmują ważne miejsce w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. W związku z powyższym praca z najmłodszymi skierowana jest między innymi na propagowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej już od najwcześniejszych lat edukacji.

Realizując powyższe cele nauczycielki z oddziałów przedszkolnych: p. Michałek Justyna i p. Spurek Małgorzata, przy współpracy p. Iwony Kwacy oraz p. Ryszarda Kowalczyka, 10.11.2017 r., o godzinie 16.00 zorganizowali Wieczornicę Patriotyczną pod hasłem „Nawet mały Polak wie, czym jest niepodległość”.

W uroczystości wzięła udział również społeczność lokalna, która bardzo aktywnie przyłączyła się do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych.

Krótki, jednak bardzo wartościowy montaż słowno - muzyczny przygotowany przez przedszkolaków spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem publiczności, która
w blasku świec miała okazję podziwiać umiejętności wokalne, recytatorskie i taneczne małych aktorów. Dzieci z dumą i powagą prezentowały wiersze i piosenki związane z naszą Ojczyzną, co zostało nagrodzone gromkimi brawami. O tym, że takie przedsięwzięcia powinny być praktykowane w przedszkolu, świadczyły pozytywne wypowiedzi rodziców po zakończeniu uroczystości.

   

Michałek Justyna

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ