Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego - rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego     

Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie
na rok szkolny 2014/2015 

 

I.  Cele i zadania:

Celem samorządu jest kształtowanie samodzielnego i świadomego kierowania swoim postępowaniem, kształtowanie postawy, która  prowadzi do identyfikowania się z celami  i zadaniami społeczności szkolnej, uznaniu ich za własne, dążenie do ich realizacji z własnej inicjatywy i poczucia własnej za nie odpowiedzialności. Realizacja celów winna być połączona z dbałością o kształtowanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imię szkoły, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

II. Zadania samorządu na rok szkolny 2014/2015


1. Organizowanie i zachęcanie całej społeczności uczniowskiej do należytego spełniania   obowiązków    

     szkolnych.

2. Rozwijanie zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, organizowanie rozrywki.

3.  Organizowanie imprez o charakterze poważnym i rozrywkowym.
4.  Zapobieganie konfliktom i rozstrzyganie sporów między uczniami oraz między uczniami i    

     Nauczycielami.
5. Zapobieganie przemocy i agresji w szkole i poza szkołą.

 

III. Harmonogram pracy

 

Wrzesień

 

 • Wybory do nowych władz samorządu szkolnego.
 • Ustalenie planu pracy na trwający rok szkolny.
 • Utworzenie gazetki ściennej samorządu uczniowskiego.
 • Zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami.

Październik

 

 • Zorganizowanie dyskoteki z okazji Dnia Chłopaka.
 • Akademia z okazji Dnia Nauczyciela – przygotowanie życzeń i upominków dla nauczycieli i pracowników szkoły.
 • Włączenie się w przygotowania Obchodów Rocznicy Bitwy pod Chotowem.

Listopad

 

 • Przygotowanie gazetki ściennej z okazji Obchodów Dnia Niepodległości.
 • Zorganizowanie dyskoteki andrzejkowej.
 • Przygotowanie domku wróżb podczas zabawy andrzejkowej. 

Grudzień

 

 • Mikołajki włączenie się w organizacje szkolnych mikołajek.
 • Przygotowanie stroików bożonarodzeniowych.
 • Udekorowanie szkoły: „W świątecznym nastroju”.
 • Wigilia – przygotowanie  życzeń świątecznych dla Rady Pedagogicznej oraz dla uczniów naszej szkoły.

Styczeń

 

 • Kwestowanie w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 • Włączenie się w przygotowanie zabawy choinkowej.

Luty

 

 • Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w pierwszym semestrze. 
 • Zorganizowanie poczty walentynkowej.
 • Zorganizowanie dyskoteki z okazji walentynek.
 • Włączenie się w uroczystości Dnia Patrona Szkoły

Marzec

 

 • Akademia z okazji Dnia Kobiet – włączenie się w przygotowanie upominków dla żeńskiej części grona pedagogicznego i pracowników szkoły.
 • Pierwszy Dzień Wiosny - Dzień Samorządu Uczniowskiego.
 • Zorganizowanie dyskoteki szkolnej.

Kwiecień

 

 • Prima Aprilis  - Dzień Uśmiechu (1 IV).
 •     Akcja ,,Dzień koloru zielonego”.
  • Święta Wielkanocne- przygotowanie życzeń
  • Konkurs na najładniej udekorowaną klasę.

Maj

 

 • Przygotowanie gazetki ściennej -Święto Flagi.
 • Włączenie się w przygotowanie uroczystości z okazji Dnia Mamy.
 • Dzień Dobrych Uczynków.

Czerwiec

 

 • Dzień Dziecka.
 • Dzień Szkoły bez Przemocy.
 • Podsumowanie pracy SU w roku szkolnym 2014/2015
 • Przygotowanie wniosków do realizacji w przyszłym roku szkolnym
 • Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu w roku szkolnym 2014/2015
 • Zakończenie roku szkolnego 2014/2015.

 Opiekunowie: Aldona Kowalczyk, Anna Mietelska

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ