Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Jak motywować dziecko do systematycznej nauki poza szkołą?

Nie wszystkie dzieci chętnie zabierają się do nauki. Znaczna grupa dzieci zwleka z odrabianiem lekcji, odkłada szkolne obowiązki na później, z niezadowoleniem siada do książek.

Oczywiście każde dziecko jest inne i inne metody będą najlepiej się sprawdzać przy wspieraniu jego motywacji do nauki, ale jest kilka uniwersalnych sposobów, z których możemy korzystać.

  1. Dobra organizacja czasu nauki. To, co pomaga dziecku zmobilizować się do pracy, nie tylko najmłodszym to dobra organizacja czasu nauki. Bardzo ważny jest stabilny harmonogram. Pomóżmy dziecku zabrać się do lekcji. Zaplanujmy z nimi dzień tak, by w miarę możliwości odrabiało lekcje o stałej porze. Nie bez znaczenie jest także miejsce, w którym dzieci „siadają” do nauki. Ważne jest aby było to miejsce, w którym jest cicho i spokojnie, gdzie dziecko może się skoncentrować i nic go nie rozprasza, nie gra radio, telewizor jest wyłączony. Przed przystąpieniem do nauki dobrze jest przygotować z dzieckiem niezbędne pomoce tj. książki, zeszyty, przybory do pisania, tak aby później nie trzeba było przerywać pracy. Nauczmy dzieci także najbardziej skutecznego sposobu odrabiania lekcji tj. aby rozpoczynali pracę od tych zadań, które są dla nich najtrudniejsze. Pamiętajmy, że wypoczęty umysł pracuje sprawniej dlatego wskazane jest również rozdzielanie materiału na krótsze partie i włączanie przerw.
  2. Systematyczność. Czasem dziecko po prostu nie wie, w jaki sposób zabrać się do pracy. Kiedy materiału do „przerobienia” jest dość dużo i niemal jednocześnie trzeba przygotować się do sprawdzianu, nauczyć na pamięć wiersza, napisać wypracowanie i rozwiązać kilka zadań z matematyki itd., nietrudno się pogubić i zniechęcić. Podpowiedzmy dziecku, co może zrobić, aby wykorzystać czas przeznaczany na naukę w sposób jak najbardziej efektywny. Nauczmy dziecka systematyczności. Tak jak pisałam wyżej podzielenie materiały na mniejsze części jest niezwykle pomocne. Do tego należy włączyć systematyczne powtarzanie materiału. Uczeń zachęcony do systematyczności sam szybko zauważy, że przyswajanie wiedzy stopniowo i małymi partiami zajmuje stosunkowo niewiele czasu i nie wymaga zbyt dużego wysiłku.
  3. Pozytywna ocena rezultatów pracy. Pamiętajcie, że „POCHWAŁA DODAJE SKRZYDEŁ”. Każdy człowiek lubi, gdy jego starania są doceniane. Pamiętajmy więc, aby zauważać nawet niewielkie osiągnięcia dziecka i aby chwalić je nawet za drobne postępy. Nie stawiajmy dziecku zbyt wygórowanych wymagań, swoje oczekiwania dostosujmy do jego możliwości. Warto doceniać nie tylko końcowy efekt pracy, ale także sam fakt przystąpienia do niej, wysiłek wkładany w proces uczenia się. Jest to szczególnie ważne w przypadku słabszych uczniów, którzy często pomimo dużego nakładu pracy i czasu osiągają nie zawsze zadowalające efekty. Jeśli rodzice będą skupiać uwagę jedynie na niepowodzeniach dziecka, wówczas szybko straci ono chęć do nauki. Pamiętajmy, że dzieci to bardzo uważni słuchacze dlatego niech nasze komplementy i pochwały będą szczere i odnoszące się do konkretnych działań podejmowanych przez dziecko.
  4. Techniki ułatwiające zapamiętywanie. W miarę możliwości postarajmy się nauczyć dzieci jak mogą sobie ułatwić uczenie się. W zasobach Internetu, książkach popularnonaukowych możemy wspólnie z dzieckiem wyszukać i przećwiczyć tzw. techniki szybkiego uczenia się. Są one bardziej efektywne i ciekawsze niż tradycyjne powtarzanie materiały. Są ro m.in. notatki z wykorzystaniem różnych kolorów, podkreśleń i zabawnych rysunków, bazowanie na skojarzeniach, robienie wykresów, map myśli., fiszki, czyli słowa klucze i hasła w książkach, na tablicy, ścianie, biurku. To wszystko może pomóc dziecku lepiej i bardziej trwale opanować materiał i sprawią, że nauka będzie mniej monotonna.
  5. Użyteczność wiedzy. Każdy uczeń w jakimś momencie swojej kariery szkolnej zadaje sobie pytanie: ,,Po co właściwie tego wszystkiego się uczę?”. Pomóżmy więc dziecku dostrzec korzyści, jakie może odnieść z posiadanej wiedzy. Pokażmy mu, w jaki sposób powiązać ją z codzienną rzeczywistością i jak wykorzystać ją w praktyce. Angażujmy dziecko w codzienne czynności, w trakcie których mogą się z nami podzielić zdobytą wiedzą np. jeśli dziecko uczyło się w szkole uczyło obliczać się pola figur geometrycznych zapytajmy je czy mogłoby Nam pomóc policzyć ile metrów wykładziny, parkietu musimy kupić do danego pokoju. Jeśli jest to młodsze dziecko, które uczył się czytać prośmy go o pomoc w przeczytaniu ulotki, listy zakupów itp. Dzieci stawiające sobie za cel zdobycie wiedzy lepiej się uczą, czerpią większą przyjemność z nauki. Zachęcajmy dziecko do rozmów, do myślenia, do wyrażania własnych opinii. Rozbudzajmy w nim zainteresowanie otaczającym światem. Pokażmy mu, że nauka naprawdę może być interesująca i przyjemna.

Opracowanie: A. Nowicka

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ