Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Sposób na Alcybiadesa - test znajomości lektury

  1. Co oznacza słowo „SPONAA” ?

   ____________________________________________________________________________

  2. W którym roku szkolnym rozgrywają się przedstawione w powieści wydarzenia i do której klasy chodzą w tym roku bohaterowie powieści ?

   ____________________________________________________________________________

  3. Kogo i dlaczego nazywają uczniowie „gogami” ?

   ____________________________________________________________________________

  4. Kim jest Alcybiades – podaj jego funkcję, imię i nazwisko.

   ____________________________________________________________________________

  5. Kto jest narratorem w tej powieści – podaj jego nazwisko lub przezwisko. Jaki typ narracji występuje w utworze ?

   ____________________________________________________________________________

  6. Co stało się przyczyną kłopotów głównych bohaterów książki i całej ich klasy ?

   ____________________________________________________________________________

  7. W jaki sposób chłopcy postanawiają poprawić sytuację swoją i swojej klasy w szkole ?

   ____________________________________________________________________________

  8. Co to jest „SPOSÓB” ?

   ____________________________________________________________________________

  9. Kogo i w jakiej sytuacji chłopcy porywają ?

   ____________________________________________________________________________

  10. Komu i za co obiecują rakietę tenisową ?

   ____________________________________________________________________________

  11. Wymień kolejne zainteresowania Wątłusza Pierwszego

   ____________________________________________________________________________

  12. Dlaczego i za ile chłopcy kupili sposób na nauczyciela historii ?

   ____________________________________________________________________________

  13. Na czym, według Szekspira, polega sposób na Alcybiadesa ?

   ____________________________________________________________________________

  14. Dlaczego Dyrektor uważa Alcybiadesa za złego nauczyciela ?

   ____________________________________________________________________________

  15. Czyj posąg znajdował się w gabinecie Dyrektora i co się z nim stało ?

   ____________________________________________________________________________

  16. Na czym miał polegać „dryf historyczny”?

   ____________________________________________________________________________

  17. W jakim celu chłopcy zakładają kółko historyczne ?

   ____________________________________________________________________________

  18. Co to były „przemarsze Ósmej Legii” ?

   ____________________________________________________________________________

  19. Jakie ważne zadanie powierzył Dyrektor w miesiącu kwietniu głównym bohaterom ?

   ____________________________________________________________________________

  20. Co przyśniło się narratorowi ?

   ____________________________________________________________________________

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ