Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

Katalogowanie w MOL

Jolanta Lichosik

Katalogowanie zbiorów biblioteki szkolnej  w programie MOL Optivum

Jednym z najważniejszych elementów wyposażenia warsztatu pracy nauczyciela bibliotekarza jest system komputerowy służący do tworzenia katalogu elektronicznego i organizowania bieżącej pracy biblioteki.

MOL Optivim jest systemem przeznaczonym dla bibliotek szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Tworzenie katalogu  odbywa się niezwykle szybko, z jednoczesnym zachowaniem norm gwarantujących  wysoką jakość powstającej bazy danych.

Program bardzo wydajnie wspomaga wszelkie prace administracyjne: wypożyczanie książek, kontrolę zaległości, tworzenie sprawozdań statystycznych, prowadzenie inwentarzy, skontrum.

Dzięki możliwości korzystania z gotowych opisów bibliograficznych Biblioteki Narodowej, katalogowanie zbiorów jest szybkie i łatwe. Aby katalogowanie przebiegało sprawnie, biblioteka musi mieć dostęp do Internetu. Wtedy można pobierać opisy bibliograficzne z katalogu Biblioteki Narodowej. W przypadku typowego księgozbioru biblioteki szkolnej z katalogu BN pobierzemy większość potrzebnych nam opisów.

 

Katalogowanie z pobraniem gotowego opisu

Klikamy na ikonę Nowy opis, zmieniamy opcję Sposób tworzenia na Pobierz

z Internetu, po czym klikamy przycisk OK. W ramce Kryterium wyszukiwania znajdujemy ISBN i wprowadzamy ten numer. Jeśli książka nie jest wyposażona w numer ISBN, zmieniamy kryterium na tytuł lub nazwisko autora. Klikamy przycisk Szukaj a następnie przycisk Pobierz.

Otwiera się wtedy formularz opisu katalogowego, który modyfikujemy i uzupełniamy.

Następnie uzupełniamy formularz o Egzemplarze, dla każdego egzemplarza, po kliknięciu przycisku Dodaj, wypełniamy formularz Zasób księgozbioru. Dla każdego egzemplarza podajemy numer inwentarzowy, rodzaj księgi, sygnaturę, cenę, nr dowodu wpływu. Następnie wciskamy OK.

Kliknięcie przycisku Zapisz kończy sporządzanie opisu katalogowego, który w tym momencie zostanie na trwale  zapisany w bazie danych programu.

 

Katalogowanie z samodzielnym sporządzaniem opisu

Jeśli poszukiwanie potrzebnego opisu w bazie danych BN nie powiedzie się, sporządzamy samodzielnie cały opis katalogowy. Wykonujemy go według identycznego schematu jak przy pobieraniu z bazy BN.

Niektóre elementy opisu można pobrać w gotowej postaci ze słownika haseł przedmiotowych.

Program MOL Optivum jest wyposażony w słownik haseł  formalnych zawierający ok. 6 tyś. haseł osobowych.

MOL Optivum oszczędza czas i pracę – raz wprowadzony opis bibliograficzny jest automatycznie powielany w odpowiednich katalogach zawartych w pamięci programu.

 

Literatura:

Optivum: Przewodnik dla nauczyciela bibliotekarza, Vulcan sp. z o.o., Wrocław 2006.

MOL 2000+: Podręcznik użytkownika programu, Vulcan sp. z o.o., Wrocław 2003.

http://www.vulcan.edu.pl

 

Materiał przygotowany i udostępniony nauczycielom bibliotekarzom z gminy Krasocin na zorganizowanych przeze mnie warsztatach w bibliotece szkolnej w dn. 7.05.2008 r.

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ