Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

REGULAMIN KONKURSU STROIKÓW I SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH

Cele konkursu:

 1. Kultywowanie miejscowych tradycji i obrzędów związanych z Bożym Narodzeniem.
 2. Zachowanie tradycji robienia stroików bożonarodzeniowych oraz ich prezentowanie jako elementu kultury chrześcijańskiej.
 3. Kształtowanie aktywnej i twórczej postawy uczniów wobec sztuki oraz tradycji kulturowej związanej z obrzędami okresu Bożego Narodzenia.
 4. Rozwijanie zainteresowań polskimi tradycjami bożonarodzeniowymi.
 5. Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży.
 6. Prezentowanie osiągnięć artystycznych uczniów.

Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Obejmuje cztery grupy wiekowe:

 1. Uczniowie z oddziałów przedszkolnych - stroik.
 2. Uczniowie szkoły podstawowej klas: I – III, - stroik.
 3. Uczniowie szkoły podstawowej klas: IV – VI, - szopka.
 4. Uczniowie gimnazjum - szopka.

Warunki:

 1. Należy uwzględnić elementy tradycji Bożego Narodzenia.
 2. Każdy uczestnik powinien dostarczyć tylko jedną pracę wykonaną z dowolnego materiału.
 3. Wszystkie elementy szopki i stroika powinny być wykonane samodzielnie.
 4. Konstrukcja szopki i stroika powinna być stabilna.
 5. Prace należy opatrzyć metryczką zawierającą imię i nazwisko autora, kategorię wiekową oraz klasę.

Kryteria ocen: Prace oceniane będą według następujących kryteriów:

 1. Ogólne wrażenie artystyczne.
 2. Oryginalność pomysłu.
 3. Opracowanie tematu, dobór i wykorzystanie materiałów.
 4. Wkład pracy.
 5. Estetyka pracy oraz trwałość konstrukcji.
 6. Walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).

Termin:

Prace należy składać u organizatorów konkursu do dnia 19 grudnia 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu:

 1. Zakwalifikowane do konkursu prace będą prezentowane na wystawie. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi w dniu 22 grudnia 2017 r.
 2. Oceny przedstawionych prac dokona Jury powołane przez organizatorów, w skład którego wejdą przedstawiciele rodziców, grona pedagogicznego oraz uczniów.
 3. Komisja oceni prace w czterech ww. kategoriach wiekowych.
 4. Autorom wyróżnionym prac zostaną przyznane nagrody rzeczowe adekwatne do zajętego miejsca.

Organizatorzy

Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ