Witaj na naszej stronie

Życzymy miłej lektury

Get Adobe Flash player

SoS - o naszej gazetce

sos

Od roku 1995 w naszej szkole ukazuje się systematycznie gazetka szkolna. Początkowo nosiła ona tytuł "Samorządek", później "Kubeł Szkolny", a od 1998 r. "Sami o Sobie" (SoS). Gazetka powstała z inicjatywy uczniów.

Na łamach naszego pisemka zamieszczają swoje artykuły również uczniowie nie związani na stałe z pracą pisemka.

Pisemko wydawane jest w postaci kwartalnika odpowiadającego porom roku, a więc: Jesień, Zima, Wiosna, Lato.

Uczniowie współtworzący szkolną gazetkę, poza satysfakcją i przyjemnością, uczą się pisać i formułować swoje poglądy. Dzieje się tak dlatego, że mogą wypowiadać się na różne tematy i w wielu formach. W naszym pisemku można znaleźć bardzo różne gatunki dziennikarskie od sprawozdania, poprzez wywiady i recenzje, po próby felietonu czy poezji. Uczniowie mogą zamieścić swoje rysunki lub popisać się biegłą znajomością obsługi komputera, tworząc stałą rubrykę „ Rozerwij się”.

Młodego dziennikarza doskonale rozwija też pisanie wywiadów. Musi on bowiem zebrać informacje na temat rozmówcy, a potem ułożyć ciekawe pytania, następnie zredagować usłyszane odpowiedzi. W naszej szkole uczniowie przeprowadzali wywiady z nauczycielami, uczniami, absolwentami, którzy aktywnie działali na rzecz szkoły bądź środowiska, a także z osobami ważnymi dla Oleszna.

Gatunkiem stosowanym często w gazetce szkolnej jest recenzja filmu, spektaklu teatralnego, książki. W naszej placówce istnieje zwyczaj częstych wyjazdów do teatru, oglądania wartościowych filmów. Pisząc recenzję wydarzeń artystycznych, zachęcamy również innych do udziału w szeroko rozumianej kulturze, a autorzy tych tekstów mogą przedstawiać swoje własne opinie.

Najmłodsi dziennikarze mogą rozpoczynać swą pracę od rymowanek, układania krzyżówek, zbierania i redagowania dobrych rad z różnych dziedzin życia.

Na lekcjach języka polskiego bardzo chętnie piszemy baśnie, wiersze i opowiadania. Najciekawsze zamieszczane są na łamach naszego pisemka. Tego typu prace bawią czytelników i pozwalają uczniom pokazać swoje zdolności na forum szkoły i na terenie Oleszna, ponieważ pisemko kupują również mieszkańcy naszej miejscowości.

Praca nasza prowadzi do tego, by nadać gazetce indywidualny charakter. Staramy się, aby nasze pisemko nie powielało czasopism dla dorosłych, ale opowiadało o sprawach dla wszystkich bliskich. Chcemy, by każdy znalazł w nim coś interesującego dla siebie.

Najważniejszy dla nas jest fakt, że uczniowie zdolni, o szerokich zainteresowaniach humanistycznych mają możliwość wykazania się swoimi umiejętnościami na szerszym forum.

Redakcja

Nr 24

Nr 25

Nr 26

Nr 27

Nr 28

Nr 29

Nr 30

Nr 31

Nr 32

Nr 33

Nr 34

Nr 35

Nr 36

Nr 37

Nr 38

Nr 39

Nr 40

Nr 41

Nr 42

Nr 43

Nr 44

45_1

Nr 45

46_1

Nr 46

47_1

Nr 47

48_1

Nr 48

49_1

Nr 49

50_1

Nr 50

Nr 51

52_1

Nr 52

55_1

Nr 53

54_1

Nr 54

53_1

Nr 55

Nr 56

Nr 57

Nr 58

Nr 59

Nr 60

 

Nr 61

 

Nr 62

 
Bookmark and Share

 

UCZESTNICZYMY W PROJEKCIE "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" WSPÓŁFINANSOWANYM PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ